Opis projektu:

Celem projektu EduUP jest stworzenie platformy skierowanej do młodych naukowców, chcących rozwijać swoje umiejętności. Platforma ułatwia poznawanie osób o konkretnym profilu zainteresowań, co umożliwia wymianę doświadczeń i materiałów. Wśród użytkowników można znaleźć osoby, które chciałyby wspólnie realizować projekty naukowe i społeczne. Dotarcie do potencjalnych osób zainteresowanych wymianą doświadczeń wewnątrz projektu mają ułatwiać funkcje organizacyjne strony. Wzajemna wymiana doświadczeń i współpraca pozwalają na rozwój w dziedzinach takich jak: języki obce, programowanie, kompetencje miękkie, […]. Swobodny przepływ materiałów ułatwia udział w olimpiadach i konkursach naukowych. Ponadto użytkownicy forum będą informowani o dodatkowych działaniach: webinariach, rozmowach i kursach.