Opis projektu:

Projekt polegał na opracowaniu programu komputerowego oraz aplikacji internetowej, która pozwalała interpretować szybko i dokładnie dane z pomiarów spektrofotometrycznych. Działanie programu opiera się na przybliżaniu wykresu funkcji bazując na szczątkowych pomiarach laboratoryjnych.