Opis projektu:

Badanie ma na celu wykazanie wpływu hormonu alpha-melanotropowego (α-MSH) w ograniczeniu postępu zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera, a także sprawdzenia jego w roli efektywnego biomarkera postępu choroby. Badanie zostanie przeprowadzone na przedstawicielach gatunku Danio pręgowany (Danio rerio), a postęp choroby oraz poziom α-MSH będzie nieinwazyjnie i sztucznie indukowany poprzez dietę. Poziom postępu zaburzeń poznawczych oraz wpływ α-MSH sprawdzany będzie poprzez ciągłe monitorowanie zachowań oraz różnic wśród badanych osobników. Jednym z tych sposobów będzie innowacyjny sposób testowania umiejętności poznawczych w chorobie Alzheimera, opierający się na zjawisku synestezji. Przewiduje się, iż osobniki z obniżonym poziomem α-MSH wykażą objawy zaburzeń funkcji poznawczych.