Opis projektu:

Projekt zakłada badanie zachowania wirów, które formują się w trakcie dyfuzji kawy oraz mleka i zdeterminowanie znaczących dla tego procesu czynników. Do przeprowadzenia pomiarów jest wykorzystywany stworzony model. Składa się on ze statywu laboratoryjnego ze strzykawką, przez którą mleko przepływa do znajdującej się pod nią filiżanki z kawą, umieszczonej na obrotowej tarczy. Analiza zjawiska jest możliwa dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej i aparatu. Pierwsze pomiary wskazują, że na zachowanie wirów mają wpływ temperatura substancji, szybkość i kierunek obrotu tarczy, na której znajduje się filiżanka i stosunek objętości płynów. Dostrzegalna jest też analogia do kształtów formowanych przez prądy powietrzne, wiry wodne, chmury burzowe na Jowiszu, czy tworzące się galaktyki.