Opis projektu:

Celem projektu było zaprojektowanie ryboprzełączników – cząsteczek RNA zdolnych do regulacji ekspresji genów dzięki wiązaniu małych cząsteczek chemicznych (ligandów). Wykorzystałyśmy fluorescencyjny aptamer (sekwencję wiążącą ligand) o nazwie Brokuł. Za pomocą narzędzi bioinformatycznych wprowadziłyśmy substytucje do aptameru Brokuła oraz zaprojektowałyśmy platformę ekspresyjną – sekwencję umożliwiającą regulację ekspresji genu. Według analiz in silico aptamery naszych cząsteczek wykazują strukturalne podobieństwo do Brokuła, a same konstrukty działają poprawnie. Eksperymenty in vitro potwierdziły wiązanie ligandu przez aptamer i wywołanie fluorescencji, a w planach są dalsze analizy mające na celu sprawdzenie skutecznej regulacji ekspresji