Opis projektu:

Praca miała na celu zbadanie zmiany zawartości soli mineralnych w wodzie kranowej po przefiltrowaniu przez przykładowy, dostępny na rynku filtr węglowy oraz opracowaniu i zbadaniu swojego prototypu. Do stworzenia własnej wersji użyto węgla aktywnego oraz zeolitu klinoptylolitu, które zespolono za pomocą 60% wodnego roztworu teflonu i sprasowano. Wykonano takie analizy jak: konduktometryczny pomiar zasolenia, argentometryczne oznaczanie chlorków i spektrofotometryczny pomiar zawartości jonów PO4(3-), NO3(-), NH4(+). Badania potwierdziły, że dostępny na rynku filtr znacznie zwiększał zawartość soli, a w szczególności chlorków w filtrowanej wodzie. Natomiast woda otrzymana po przefiltrowaniu przez własny prototyp, miała dużo mniejsze przyrosty stężenia jonów.