Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Toruniu

Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Toruniu odbędzie się 9 maja 2017 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń.

Zobacz program Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Toruniu

Zobacz projekty biorące udział w regionalnym etapie Konkursu Naukowego E(x)plory w Toruniu

Już wkrótce ukaże się program Festiwalu dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. kujawsko-pomorskiego, na który obowiązywać będą zapisy.

Gospodarzem Regionalnym Festiwalu Naukowego w Toruniu jest : Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – szansą na rozwój województwa

Gospodarka oparta na nowoczesnych rozwiązaniach to jeden z głównych celów unijnych dotacji. Warunkami jego realizacji jest wiedza i postęp technologiczny. To dlatego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego wdrażany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, wspiera Regionalny Festiwal E(x)plory w Toruniu. Jesteśmy przekonani, że wielu spośród młodych naukowców będących uczestnikami tego wydarzenia już niedługo przyczyni się do budowania innowacyjnego potencjału naszego regionu.

Efektywna współpraca nauki i biznesu jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed województwem kujawsko-pomorskim w nadchodzących latach. Z myślą o lokalnej gospodarce w nowym RPO przewidziano Oś priorytetową I Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. Niemal połowa z 430 mln € przeznaczonych na ten sektor została skierowana właśnie na stymulowanie współpracy środowisk naukowych z przedsiębiorcami oraz na rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Wsparcie to będzie miało formę zarówno dotacji, jak i instrumentów finansowych.

Z pewnością w nadchodzących latach warto śledzić informacje dotyczące konkretnych działań, z których można uzyskać dofinansowanie. To szansa na realizację projektów badawczych i współpracę z przedsiębiorcami dla uzyskania wspólnych korzyści.

Zapraszamy na stronę: www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl