Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Bydgoszczy

Ponad 400  pasjonatów nauki wzięło udział w Regionalnym Festiwalu Naukowym E(x)plory, który odbył się 22 kwietnia w IDEA Przestrzeń Biznesu w Bydgoszczy. Młodzież uczestniczyła w bogatym programie warsztatów i pokazów naukowych, jednak główną atrakcją festiwalu stanowiły projekty przygotowane przez ich rówieśników – uczestników Konkursu Naukowego E(x)plory 2016.  Aż 8 projektów zakwalifikowało się do ogólnopolskiego finału Konkursu Naukowego E(x)plory.

Po raz drugi Festiwal E(x)plory zagościł w województwie kujawsko-pomorskim. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Zaawansowanych Technologii, a  Gospodarzami: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, IDEA Przestrzeń Biznesu i Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Na gości, którzy odwiedzili E(x)plory w Idei czekało ponad 25 warsztatów, wykładów, stoisk i pokazów naukowych. Zwiedzający mogli także zobaczyć zaskakujące projekty naukowe przygotowane przez młodzież w wieku 13-20 lat, uczestników regionalnego etapu Konkursu Naukowego E(x)plory 2016.  Podczas otwartych sesji konkursowych każdy mógł porozmawiać z uczestnikami konkursu i zobaczyć prezentowane przez nich projekty. W tegorocznych eliminacjach wzięło udział 28 projektów młodych naukowców.

Wszystkie prace cechował wysoki poziom merytoryczny oraz duże zaangażowanie autorów. Ostatecznie jury wybrało 8 najlepszych projektów, które w dniach 5-8.10.2016 wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu podczas Gdynia E(x)plory Week 2016. Ich autorzy będą ubiegać się o stypendia naukowe w wysokości 10 000, 7 000 i 5 000 zł oraz możliwość reprezentowania Polski na prestiżowych konkursach naukowych dla młodzieży w USA, Holandii, Brazylii i Rumuni. Najlepsi okazali się:

 1. Igor Kaczmarczyk, projekt: „Nowe rozwiązanie w walce z lekoopornymi szczepami Staphylococcus aureus”, Uniwersytet Warszawski
 2. Dawid Pieper, Alicja Cybulska, Agata Dampc, „Projekt Infinity”, I Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
 3. Mateusz Sieniawski, “Analysis of Gerchberg-Saxton algorithm applied in a single photon's spatial wave function recovery in the Fresnel domain”, Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 4. Kacper Piotr Kwiliński, „Synteza analogów kapu modyfikowanych fluoroforem GFP (białka zielonej fluorescencji - ang. green fluorescent protein) do badań ich oddziaływań z białkiem wiążącym kap eIF-4E”, II Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Elblągu
 5. Anna Janeczek, „Badanie i identyfikacja wybranych gatunków bakterii z wykorzystaniem powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (ang. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, SERS)”, II Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
 6. Stanisław Sitterlee, Dominik Szczechowski, Daniel Majcherczak, ‘”EkoUpgrade’ - zwiększenie samowystarczalności i wydajności domu pasywnego na przykładzie Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy”, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy
 7. Maksymilian Graczyk, „Polski asystent głosowy na smartfona”, Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. Aleksander Goll, „Wpływ mutacji w genach szlaku produkcji octanu na oporność szczepów Escherichia coli na kanamycynę oraz tendencję do formowania komórek typu "Persisters"”, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Wyróżnienia specjalne Gospodarze wydarzenia wręczyli następującym projektom:

 1. Ada Górecka, Monika Zielińska, „IO- Interactive owl”, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku
 2. Albert Roethel, „Wpływ temperatury inkubacji poczwarek robotnicy pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na dynamikę polietyzmu wiekowego”, Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Mateusz Sieniawski, „Analysis of Gerchberg-Saxton algorithm applied in a single photon's spatial wave function recovery in the Fresnel domain”, Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 4. Stanisław Sitterlee, Dominik Szczechowski, Daniel Majcherczak, „‘EkoUpgrade’ - zwiększenie samowystarczalności i wydajności domu pasywnego na przykładzie Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy”, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy
 5. Maksymilian Graczyk, „Polski asystent głosowy na smartfona”, Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nagroda od Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego:

 • Stanisław Sitterlee, Dominik Szczechowski, Daniel Majcherczak, „‘EkoUpgrade’ - zwiększenie samowystarczalności i wydajności domu pasywnego na przykładzie Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy”, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy

Nagroda od firmy KUKA Roboter:

 • „Manipulator (Robotyczne ramię) z głowicą lewitacyjną”, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Nagroda od Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji:

 • Ada Górecka, Monika Zielińska, „IO- Interactive owl”, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku

  Więcej informacji o programie E(x)plory można znaleźć na stronie www.explory.pl. Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji na Facebook.com/Explory

Partner wspierający wydarzenia:

Partnerem wspierającym E(X)plory jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gospodarka oparta na nowoczesnych rozwiązaniach to jeden z głównych celów unijnych dotacji. Warunkami jego realizacji jest wiedza i postęp technologiczny. To dlatego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspiera Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Bydgoszczy. Jesteśmy przekonani, że wielu spośród młodych naukowców będących uczestnikami tego wydarzenia już niedługo przyczyni się do budowania innowacyjnego potencjału naszego regionu. Efektywna współpraca nauki i biznesu jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed województwem kujawsko-pomorskim oraz całym krajem w nadchodzących latach. Z myślą o lokalnej gospodarce w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przewidziano Oś priorytetową I Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. Niemal połowa z 430 mln € przeznaczonych na ten obszar została skierowana właśnie na stymulowanie współpracy środowisk naukowych z przedsiębiorcami oraz na rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Wsparcie to będzie miało formę zarówno dotacji, jak i instrumentów finansowych. Z pewnością w nadchodzących latach warto śledzić informacje dotyczące konkretnych działań, z których można uzyskać dofinansowanie. To szansa na realizację projektów badawczych i współpracę z przedsiębiorcami dla uzyskania wspólnych korzyści.

Zapraszamy na stronę: www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl