Staże Badawczo-Rozwojowe

Udział w Stażach Badawczo-Rozwojowych E(x)plory daje możliwość rozwinięcia swojego projektu, ale także zdobycia nowych kompetencji oraz poszerzenia wiedzy. Staże odbywają się w wakacje, trwają zwykle dwa tygodnie. Uczestnik odbywa staż pod opieka mentora, który czuwa nad jego merytorycznym przebiegiem.

Specjalistyczne kształcenie młodzieży jest kluczowe dla rozwoju zainteresowań naukowych, dlatego organizujemy staże w działach badawczo-rozwojowych firm technologicznych oraz instytucjach naukowych. Dajemy w ten sposób możliwość korzystania z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów i rozwijać prezentowane na konkursie projekty badawcze. Z doświadczenia wiemy, że świeże pomysły młodych wynalazców w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą przynoszą wspaniałe rezultaty.

Do tej pory zorganizowaliśmy staże m.in. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i w Warszawie, w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, w Instytucie Immunologii na Uniwersytecie Warszawskim, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytucie Genetyki Człowieka PAN Poznań, Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej, itd.

Rekrutacja

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić ankietę przesłaną mailowo i odesłać ją na adres: staze@explory.pl, nazywając plik swoim nazwiskiem i imieniem. W przypadku niejasnych informacji zawartych w przesłanej ankiecie lub zbyt małej ilości informacji, Organizator może przesłać mailowo dodatkowe pytania. 

Zgłoszenia można wysyłać do 30 kwietnia 2018 r

Wyniki: 30 maja 2018 r. 

Czas trwania

Czas trwania staży jest różny, zależy od preferencji oraz dyspozycyjności stażysty i uprzejmości instytucji naukowej lub firmy. Może trwać tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, a czasami może być początkiem długofalowej współpracy. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane mailowo, opublikowane na Facebooku oraz na stronie www.explory.pl.

Staże odbywają się w różnych terminach w zależności od statusu stażysty:

 • Gimnazjaliści, licealiści, uczniowie szkół technicznych: 1 lipca – 31 sierpnia 2018 r. 
 • Studenci: 1 lipca – 30 września 2018 r.

Lista osób przyjętych do Programu Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2018:

 1. Adrianna Wojtyna, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
 2. Agnieszka Omernik, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego
 3. Jan Byrczek, Instytut Paleobiologii PAN
 4. Ewelina Wiśniewska, Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka CeNT
 5. Filip Wylęgała, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 6. Iga Muszalska, Wydział Biotechnologii Medycznej UM w Poznaniu
 7. Kacper Maciejewski, Wydział Biotechnologii Medycznej UM w Poznaniu
 8. Karolina Gocyk, Wydział Energetyki i Paliw AGH
 9. Mikołaj Opiełka, Pracownia Neurobiologii Molekularnej Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 10. Natalia Koc, Pracownia Neurobiologii Molekularnej Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 11. Krzysztof Piotr Kozłowski, Pracownia Elektroanalizy Chemicznej, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UW
 12. Weronika Moń , Zakład Chemii Biologicznej i Medycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 13. Weronika Smolak, Pracownia Biochemii Lipidów, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 14. Wiktoria Trzebiatowska, Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej, Wydział Biologii UAM
 15. Mateusz Zawileński, Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Lista rezerwowa:

 1. Michał Platschek
 2. Julia Opania, Paweł Kochany

 

Wykaz Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2018.

 

Pliki do pobrania