Za każdym projektem naukowym zgłaszanym do Konkursu Naukowego E(x)plory stoi inspirujący nauczyciel, wykładowca, rodzic. To osoba, której powołaniem jest dzielenie się wiedzą, wspieranie w rozwoju, pomaganie w rozwiązywaniu problemów. W Konkursie Naukowym E(x)plory taką funkcję pełnią Opiekunowie Naukowi. Oto najaktywniejsi z nich:


Pani Hanna Synowiec-Rudawska

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przedmiot: Biologia

Staż pracy: 27 lat

Opiekun Naukowy w Konkursie Naukowym E(x)plory od 2012 roku.

Liczba zgłoszonych pod opieką pani Hanny projektów: kilkanaście (w tym 3 finałowe w 2017 roku).


Z jakich osiągnięć swoich uczniów jest Pan/Pani szczególnie dumna – w kontekście Konkursu Naukowego E(x)plory, ale nie tylko?  

„Jestem dumna tak samo z piątki ucznia, który do tej pory miał oceny niskie, jak i udziau/miejsca w konkursie ucznia bardzo zdolnego i zainteresowanego przedmiotem. Cieszy mnie pierwsza w życiu przeczytana przez ucznia książka popularnonaukowa jak i świetnie obroniony doktorat mojego byłego ucznia. Najbardziej jednak cieszy mnie to, że uczeń przerasta „mistrza”, bo przecież o to chodzi w sztafecie pokoleń, prawda? J”

Skąd czerpie Pan/Pani motywację do pracy?

„Od uczniów  i wspomnień moich profesorów licealnych”

Jakie wyzwania stoją przed nauczycielami, którzy pracują ze zdolną młodzieżą?

"Bezustanne samokształcenie -  bieżąca, ciągła nauka, śledzenie publikacji naukowych z nauk biologicznych i medycznych, kontakty z placówkami naukowymi, dodatkowe spotkania i zajęcia z młodzieżą, umiejętność przyznania się do niewiedzy lub błędu, wspólne poszukiwania rozwiązań i odpowiedzi na pytania."

Czy praca ze zdolną młodzieżą jest trudna?

"Trudna ale satysfakcjonująca. Przynosi wiele radości również po maturze, na studiach i po studiach uczniów, którzy przyjeżdżają i opowiadają albo przysyłają informacje o tym, co robią. Najpiękniejsze zdanie? – Bez pani nie byłbym tym kim jestem i tu gdzie jestem."

Jak wygląda praca z uczniami przygotowującymi się do udziału w Konkursie Naukowym E(x)plory?

"Projekty robimy niezależnie od Konkursu, nie wszystkie zgłaszamy, jeżeli zgłoszony projekt zostaje zakwalifikowany do Konkursu – uczeń, w ramach przygotowań, prezentuje pracę przed klasami, których uczniowie zadają pytania do projektu; publiczna prezentacja, dyskusja, konieczność szybkich i precyzyjnych odpowiedzi jest świetnym treningiem wystąpień i niejednokrotnie impulsem do poszerzenia lub korekty projektu."

Czy ma Pani jakieś rady dla innych nauczycieli, którzy chcieliby zostać opiekunami naukowymi?

„Wspierać, pozwolić błądzić i poszukiwać, chwalić i motywować, jeżeli krytyka to tylko konstruktywna, pamiętać, że młodzi widzą i mogą więcej, dlatego najważniejsze to nie ograniczać.”