Aplikacja na urządzenia mobilne ,,Help at Hand’’

Nagrody

    INNOWACJA SPOŁECZNA - nagroda pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju