Dr Jolanta Grzenkowicz-Wydra: Jest Kierownikiem Bio Laboratorium w PPNT Gdynia. W Bio Laboratorium odpowiada za realizacja zadań projektowych i badań z zakresu biotechnologii we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami oraz jednostkami naukowymi w zakresie organizacji praktyk i staży naukowych, które pozwalają studentom poszerzać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie biotechnologii. Dzięki realizacji Innova Bio Pomorze uczniowie oraz studenci mają możliwość wykonywać realne prace B+R w realnym laboratorium na rzecz przedsiębiorców. Prelegentka na spotkaniach branżowych i konferencjach dotyczących współpracy nauki i biznesu oraz technologii związanych z biotechnologią. W PPNT Gdynia dba o tworzenie trwałych relacji pomiędzy lokatorami parku, naukowcami i przedsiębiorcami. Prowadzi działania popularyzacyjne mające na celu zwiększenie dostępu do najnowszej wiedzy poprzez organizację warsztatów eksperymentalnych i otwartych wykładów naukowych dla uczniów.