Aplikacja na urządzenia mobilne "Help at Hand"

Nagrody

    INNOWACJA SPOŁECZNA - nagroda pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju