Barbara Brzezińska
Barbara jest Managerem w Zespole Innowacji i B+R, Dotacji i ulg PwC, zajmującym się doradztwem w zakresie możliwości współfinansowania planowanych projektów sektora publicznego oraz prywatnego ze środków unijnych, a także grantów krajowych.
Barbara na co dzień odpowiada za realizację szerokiego spektrum projektów z zakresu wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach. Specjalizuje się również w rozliczaniu projektów, audytach weryfikujących prawidłowość wykorzystania środków unijnych oraz przygotowuje beneficjentów do kontroli przez Instytucje Wdrażające programy.
Barbara bierze również udział w wielu projektach z zakresu opracowania strategii rozwoju obszaru B+R i innowacji w przedsiębiorstwach, w tym np. dla branży energetycznej, gazowej czy chemicznej. W ramach tego typu projektów wspiera przedsiębiorców w zakresie wyboru kierunków rozwoju, opracowania metod i narzędzi wykorzystywanych przy ocenie i wyborze projektów B+R do realizacji.
Równocześnie Barbara jest także doświadczonym mentorem w ramach takich programów jak:
- program mentoringowy E(x)plory dla młodych naukowców
- program mentoringowy dla przedsiębiorstw społecznych przy współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE).
Dodatkowo Barbara jest zaangażowana w realizację dofinansowanych projektów z zakresu tworzenia i prowadzenia inkubatorów innowacji społecznych pn. „Małe Wielkie Zmiany” oraz „Transfer HUB”.